Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
zielonepodworko.com.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Administratorem Serwisu www.zielonepodworko.com.pl i zbieranych danych osobowych jest:
Marta Łęgowik Zielone Podwórko
ul. Makuszyńskiego 7, 44-113 Gliwice
NIP: 9691470723
REGON: 364876090
Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. DANE OSOBOWE

2.1. Podawanie danych przez Użytkowników Serwisu jest całkowicie dobrowolne. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
2.2. Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania statystycznych informacji demograficznych, jak również w celach bezpieczeństwa.
2.3. Dane podane przez Użytkownika mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2.4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2.5. W przypadku subskrypcji newslettera Serwisu przez Użytkownika, Administrator będzie wysyłał na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach, usługach i wpisach dostępnych w Serwisie, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach, warsztatach.
2.6. Dane podane przez Użytkownika Serwisu mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, a w szczególności ich przetwarzanie może być przekazane odpowiednim podmiotom w celu realizacji dostawy zamówienia i realizację płatności, z którymi Administrator współpracuje.
2.7. Użytkownikowi przysługuje wgląd do podanych danych osobowych, prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

3.1. Serwis używa plików cookies.
3.2. Pliki cookies są to dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
3.3. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.4. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.
3.5. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i odpowiednio dostosować ustawienia Serwisu. Ponadto umożliwiają tworzenie statystyk, w jaki sposób Klient korzysta z Serwisu , co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Pliki cookies służą do utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika Serwisu.
3.6. Mają zastosowanie dwa rodzaje plików “cookies”:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane tymczasowo na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu wylogowania lub zakończenia sesji danej przeglądarki.
b. Cookies stałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu przez czas określony parametrach plików cookies bądź do momentu ich skasowania przez Użytkownika.
3.7. Pliki cookies zapisane w urządzeniu Użytkownika Serwisu, mogą być również wykorzystane przez współpracujących z Administratorem partnerów.
3.8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe jak sieć Google, w celu dopasowania indywidualnie dla Użytkownika materiałów reklamowych. Zalecamy zapoznać się z informacjami odnośnie ich polityki ochrony prywatności.
3.8.1. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies gromadzonych przez sieć reklamową Google przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
3.9. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania otrzymywania plików cookies na swoim urządzeniu. Zmiany te Użytkownik może dokonać samodzielnie i w każdym momencie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
3.10. Ograniczenie stosowania plików cookies, może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Serwisu i utrudnić korzystanie z Serwisu.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.